Soita ja varaa majoitus numerosta +358 10 201 1800
Call and book accommodation from number +358 10 201 1800
Valitse sivu

SleepinnFinland

Majoitu edullisesti ja mukavasti Hämeenlinnassa

Varaa hostelli

Slee­pinn­fin­land Hos­tel­lis­sa on 40 vuo­de­paik­kaa kah­des­sa ker­rok­ses­sa. Huo­neis­sa on vuo­de­paik­ko­ja 1 — 3 kpl / huo­ne.

LAHJAKORTTIKAMPANJA

Nyt sinul­la on tilai­suus var­mis­taa edul­lis­ta yöpy­mis­tä itsel­le­si, tai vaik­ka­pa lah­jak­si jol­le­kin. Samal­la olet muka­na teke­mäs­sä hyvää ja aut­ta­mas­sa mei­tä sel­viä­mään koro­na­vi­ruk­sen joh­dos­ta tul­lei­den peruu­tus­ten aiheut­ta­man kas­sa­krii­sin ylit­se.

50€ lah­ja­kor­til­la saat kak­si yötä 1‑hengen huo­nees­sa
60€ lah­ja­kor­til­la saat kak­si yötä 2‑hengen huo­nees­sa
80€ lah­ja­kor­til­la saat kak­si yötä 3‑hengen huo­nees­sa
70€ lah­ja­kor­til­la saat kak­si yötä 2‑hengen ”svii­tis­säm­me”.


Yöpy­mis­ra­joi­tuk­sia lah­ja­kor­teil­la ei ole, mut­ta tämän kesän tapah­tu­mien osal­ta vii­kon­lo­put on suu­rel­ta osin jo lop­puun myy­ty.

Lah­ja­kort­ti on voi­mas­sa vuo­den lunas­tus­päi­väs­tä lukien.


Eikä täs­sä vie­lä kaik­ki: Arvom­me lisäk­si kaik­kien lah­ja­kor­tin lunas­ta­nei­den kes­ken kah­den yön yöpy­mi­sen Viron kesä­pää­kau­pun­gis­sa Pär­nus­sa, tila­vas­sa kau­pun­kia­sun­nos­sa (max 4 hlöä). Sisäl­tää myös lai­va­mat­kan Ecke­rö­li­nen Fin­lan­dia aluk­sel­la 
https://bestapartments.ee/p‑c3-a4rnu/

Lah­ja­kort­ti­va­rauk­set ja lisä­tie­dot: juhani@sleepinnfinland.com

 

URAKOITSIJAT HUOM!

Slee­pinn­Fin­land hos­tel­lil­ta on alle 10 minuu­tin ajo­mat­ka Moree­nin logis­tiik­ka­kes­kuk­sen työ­maal­le.

Pit­kil­le varauk­sil­le hyvät sopi­mus­hin­nat alle nor­maa­lien yöhin­to­jen.

Tie­dus­te­lut 040–5843946 juhani@sleepinnfinland.com

Helppoa ja mukavaa

Majoittumista Hämeenlinnan keskustassa

Me tääl­lä Slee­pinn­fin­lan­dil­la haluam­me teh­dä majoit­tu­mi­ses­ta­si mah­dol­li­sim­man help­poa ja vai­va­ton­ta, jot­ta voit tun­tea olo­si kotoi­sak­si.

Hos­tel­lim­me sijait­see lyhyen mat­kan pääs­sä kai­kes­ta kes­kus­tan tar­jon­nas­ta. Työ­mat­ka­lai­sil­le myös rau­ta­tie­a­se­ma tai lin­ja-autoa­se­ma sijait­se­vat lyhyen käve­ly­mat­kan pääs­sä.

Lisä­pal­ve­lui­den osal­ta olet­han suo­raan yhtey­des­sä. Pyrim­me toteut­ta­maan mah­dol­li­suuk­sien mukaan asiak­kaan toi­veet, olem­me­han tääl­lä juu­ri tei­tä var­ten.

Tapahtumaa ja taidetta

Hämeenlinnasta löytyy tekemistä kaikille ja on keskellä kaikkea

Hämeen­lin­nal­la on pal­jon tar­jot­ta­vaa, olit­pa sit­ten lii­ke­mat­kal­la tai turis­ti­na. Hämeen­lin­nas­ta löy­dät kak­si täy­si­ko­kois­ta golf­kent­tää, Ahve­nis­ton moot­to­ri­ra­dan, kau­niit jär­vet, laa­jat ret­kei­ly­rei­tit, soti­las­museon, van­ki­la­museon, Jean Sibe­liuk­sen museon, tai­de­museon ja tie­tys­ti Hämeen lin­nan sekä pal­jon muu­ta.

Varaa nyt majoi­tus muka­vas­ta ja edul­li­ses­ta Slee­pinn­fin­land hos­tel­lis­sam­me. Hos­tel­li sijait­see Hämeen­lin­nan kes­kus­tan tun­tu­mas­sa.