Soita ja varaa majoitus numerosta +358 10 201 1800
Call and book accommodation from number +358 10 201 1800
Valitse sivu

SleepinnFinland

Majoitu edullisesti ja mukavasti Hämeenlinnassa

Varaa hostelli

Slee­pinn­fin­land Hos­tel­lis­sa on 40 vuo­de­paik­kaa kah­des­sa ker­rok­ses­sa. Huo­neis­sa on vuo­de­paik­ko­ja 1 — 3 kpl / huone.

 

URAKOITSIJAT HUOM!

Slee­pinn­Fin­land hos­tel­lil­ta on alle 10 minuu­tin ajo­mat­ka Moree­nin logis­tiik­ka­kes­kuk­sen työmaalle.

Pit­kil­le varauk­sil­le hyvät sopi­mus­hin­nat alle nor­maa­lien yöhintojen.

Tie­dus­te­lut 040–5843946 juhani@sleepinnfinland.com

Helppoa ja mukavaa

Majoittumista Hämeenlinnan keskustassa

Me tääl­lä Slee­pinn­fin­lan­dil­la haluam­me teh­dä majoit­tu­mi­ses­ta­si mah­dol­li­sim­man help­poa ja vai­va­ton­ta, jot­ta voit tun­tea olo­si kotoisaksi.

Hos­tel­lim­me sijait­see lyhyen mat­kan pääs­sä kai­kes­ta kes­kus­tan tar­jon­nas­ta. Työ­mat­ka­lai­sil­le myös rau­ta­tie­a­se­ma tai lin­ja-autoa­se­ma sijait­se­vat lyhyen käve­ly­mat­kan päässä.

Lisä­pal­ve­lui­den osal­ta olet­han suo­raan yhtey­des­sä. Pyrim­me toteut­ta­maan mah­dol­li­suuk­sien mukaan asiak­kaan toi­veet, olem­me­han tääl­lä juu­ri tei­tä varten.

Tapahtumaa ja taidetta

Hämeenlinnasta löytyy tekemistä kaikille ja on keskellä kaikkea

Hämeen­lin­nal­la on pal­jon tar­jot­ta­vaa, olit­pa sit­ten lii­ke­mat­kal­la tai turis­ti­na. Hämeen­lin­nas­ta löy­dät kak­si täy­si­ko­kois­ta golf­kent­tää, Ahve­nis­ton moot­to­ri­ra­dan, kau­niit jär­vet, laa­jat ret­kei­ly­rei­tit, soti­las­museon, van­ki­la­museon, Jean Sibe­liuk­sen museon, tai­de­museon ja tie­tys­ti Hämeen lin­nan sekä pal­jon muuta.

Varaa nyt majoi­tus muka­vas­ta ja edul­li­ses­ta Slee­pinn­fin­land hos­tel­lis­sam­me. Hos­tel­li sijait­see Hämeen­lin­nan kes­kus­tan tuntumassa.