Soita ja varaa majoitus numerosta +358 10 201 1800
Call and book accommodation from number +358 10 201 1800
Valitse sivu

Sleepinnfinland
hostel Hämeenlinna

- Enemmän kuin hostel, melkein kuin hotelli.

Varaa hostelli

Slee­pinn­fin­land Hos­tel­lis­sa on 40 vuo­de­paik­kaa kah­des­sa ker­rok­ses­sa. Huo­neis­sa on vuo­de­paik­ko­ja 1 — 3 kpl / huone.

URAKOITSIJAT HUOM!

Slee­pinn­Fin­land hos­tel­lil­ta on alle 10 minuu­tin ajo­mat­ka Moree­nin logis­tiik­ka­kes­kuk­sen työ­maal­le. Pit­kil­le varauk­sil­le hyvät sopi­mus­hin­nat alle nor­maa­lien yöhintojen.

Tie­dus­te­lut 040–5843946 juhani@sleepinnfinland.com

Oiva ratkaisu mukavaa ja edullista majoitusta etsivälle

Slee­pinn­fin­land hos­tel Hämeen­lin­nas­sa on 40 vuo­de­paik­kaa kah­des­sa ker­rok­ses­sa. Ker­rok­sis­sa on nel­jä solua, jois­sa on 3 — 4 makuu­huo­net­ta. Huo­neis­sa on vuo­de­paik­ko­ja 1 — 3 kpl / huo­ne. Huo­neis­sa on vuo­tei­den lisäk­si luen­to­pöy­dät jokai­sel­le majoit­tu­jal­le, joten hos­tel­lim­me sovel­tuu erit­täin hyvin niin opis­ke­li­jal­le kuin mat­ka­työ­läi­sel­le. Majoi­tat­pa tän­ne hel­pos­ti myös pelk­kää yöpaik­kaa etsi­vät juh­la­vie­raa­si, mikä­li tar­ve vaa­tii, ota roh­keas­ti yhteyttä.

Solun mukavuudet

Jokai­sen solun varus­tuk­seen kuu­luu astiat ja ruo­kai­lu­vä­li­neet, kah­vin ja veden­kei­tin, rii­si­kei­tin, lei­vän­paah­din ja mik­ro­aal­to­uu­ni. Lisäk­si varus­te­luun kuu­luu kat­ti­la ja pais­tin­pan­nu, joil­la voit käy­dä yhteis­keit­tiös­sä val­mis­ta­mas­sa itsel­le­si mitä her­kul­li­sim­man lou­naan tai päi­väl­li­sen. Soluis­sa on oma pie­ni jää­kaap­pi ja mikä­li se käy ahtaak­si käy­tä­väl­tä löy­tyy yhteis­käyt­töön varat­tu jää­kaap­pi sekä pakastin.

SleepinnFinland hostel Hämeenlinna

Kor­kea­kou­lun­ka­tu 6

Hinnat

1 hen­gen huo­ne / jaet­tu suih­ku ja WC 45 € / yö
2 hen­gen huo­ne / jaet­tu suih­ku ja WC 49 € / yö
3 hen­gen huo­ne / jaet­tu suih­ku ja WC 74 € / yö
Per­he­huo­ne 2+2 H / jaet­tu suih­ku ja WC 85 € / yö
“Sviit­ti” 2 hen­gen huo­ne, oma suih­ku ja WC,
Jää­kaap­pi, mik­ro, kah­vin- ja vedenkeitin
59 € / yö

Varaa majoituksesi nyt lomakkeella tai sivun alaosasta löytyvällä varauskalenterilla!

Varauslomake.

Ilmoi­ta ja lähe­tä pyy­de­tyt tie­dot. Vas­taa­no­tet­tuam­me vies­ti­si olem­me sinuun yhtey­des­sä, min­kä jäl­keen voit vah­vis­taa varauksesi.

    Halut­tu majoitustyyppi:*
    Sisään­kir­jau­tu­mi­nen pvm:*

    Ulos­kir­jau­tu­mi­nen pvm:*

    Kuvagalleriasta voit tutustua hostel Hämeenlinnaan